Shoptiment Logo
  1. Home
  2. Disclaimer

Disclaimer

Shoptiment (hierna te noemen onderneming) verleent u hierbij toegang tot https://shoptiment.nl (hierna te noemen Website) en nodigt u uit de hier aangeboden informatie af te nemen. Onderneming behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De onderneming spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van onderneming.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor de inhoud in reacties of gevoelens van bezoekers wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Op dit platform worden teksten die op externe online media gevonden worden geanalyseerd, resulterend in een sentiment voor een product. Over het sentiment en de inhoud van deze teksten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Enige klacht omtrent het sentiment van een product kan gemeld worden via social media met vermelding van de link van het betreffende product.

Bezoekers van deze website kunnen recensies of reacties plaatsen over door hun gekochte producten. Bij het plaatsen van een recensie verklaart de bezoeker expliciet dat dit product door hem gekocht of gebruikt is, wat mede is aangegeven in het recensie-formulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan onderneming nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van deze site of de onbeschikbaarheid van deze site.

De onderneming is niet verantwoordelijk voor het juist functioneren of gebruik van enig van die producten die via een link op de Website zijn aangeschaft bij een van de partners van de onderneming. Aan het productadvies dat op deze website aangeboden wordt kunnen geen rechten worden ontleent. Dit geldt ook voor de aankoop, ontvangst of het gebruik van producten.